Gigu Sul

Bæltegrader og deres betydning

Dobok'en bindes med et stofbælte (Ddi). Bæltets sammenbinding symboliserer forbindelsen af krop og ånd. Bæltets farve ændrer sig med hvert skridt på Vejen (Do): Man starter med det hvide bælte, derefter følger ni farvede bælter, og ved slutningen det sorte. De 9 elevgrader kan også siges at repræsentere de 9 måneders svangerskab – med sort bælte bliver ham så ”født” i Shinson Hapkido.

I Shinson Hapkido skal alle bælter betragtes som vækstfaser, der er lige så naturlige som forår, sommer, efterår og vinter. Om vinteren lader naturen det ydre falde og samler megen kraft i det indre, kraft som den om foråret deler med verden, og bringer nyt liv for dagen. Den som bærer det sorte bælte, skal derfor være rede til at gå helt indad, for i ydmyghed at hengive sig til at dele sin kraft med andre, og til at blive en frugtbar jord, i hvilken andre mennesker kan vokse godt. Inden for Shinson Hapkido betyder det sorte bælte ikke, at man behersker alle teknikker og kan smadre tykke brædder eller sten, men at man er rede til at nedbryde de indre mure, at åbne sit hjerte, at have tillid, at holde af og at dele med andre. Derfor kan man indenfor Shinson Hapkido også stadig få det sorte bælte, når man er 80 eller 90 år gammel.

Ni er det højeste grundtal. Alle tal, der kommer efter, er sat sammen af tallene 0–9. Efter 9 kommer 10. Ti fremkommer gemmen sammenknytning af et (Han) og nul (Ol), og er dermed tallet for fuldkommenhed (Hanol). Inden for Shinson- og Do-læren findes ingen 10. dan, for hvem er så fuldkommen, at han/hun kan give den, og hvem er så fuldkommen, at han/hun kan modtage den? Det bælte, der kommer efter 9. dan, er atter hvidt. Dette bælte findes kun symbolsk. Det kan hverken tildeles eller bæres. Egentligt er det, hvis teori og praksis skal passe sammen, allerede forkert at tildele 9. dan, den højeste grad af menneskelig fuldkommenhed. Når der i dag i mange former for kampkunst alligevel bliver tildelt 9., 10., 11., 12. m.fl. Dan, er det efter Sonsanim Ko Myongs mening et tegn på at man har mistet Do, og kun stræber efter magt og berømmelse. Hvor skal en sådan kappestrid om rang ende?

Venligst
Bu-Sabomnim
Jørgen Løye Christiansen