Gigu Sul

Blik - Åndedræt - Teknik

I Shinson Hapkido opererer vi med 7 bevægelses- og livsprincipper. Et af de første man stifter bekendtskab med er ”Blik – Åndedræt – Teknik” eller på koreansk; ”Shison – Hohup – Sulgi”. Dette er både et grundprincip for menneskelig bevægelse, og et princip for udførsel af Shinson Hapkido-teknikker.

En elev spurgte engang sin mester om hemmeligheden bag hans indre og ydre kraft. Han svarede: “Det er ganske enkelt: Når jeg sidder, sidder jeg. Når jeg står, står jeg. Når jeg løber, løber jeg.” Eleven sagde: “Men det gør jeg også!” Mesteren svarede: “Når du sidder, står du allerede. Når du står, løber du allerede. Når du løber, er dine tanker allerede ved målet.”

Principielt gælder det om at leve i nuet, at være nærværende i situationen. Men ofte når vi arbejder med kroppen er vores tanker et helt andet sted. Når vi er på arbejde tænker vi på hvad vi skal købe ind til aftensmanden, når vi spiser aftensmad tænker vi på hvad der kommer i fjernsynet osv. Vi undertrykker ’nuet’, og er ikke ’til stede’ i situationen.

Når vi udfører Shinson Hapkido- teknikker skal vi også være til stede i situationen. Når vi udfører vores teknikker korrekt, skal krop, livskraft og ånd smelte sammen i enhver bevægelse, og flyde samlet som vandet i floden. Hvis man ikke træner med hjertet og ånd, bliver bevægelserne farlige og ubeherskede, og man kan tilføje sig selv eller andre store skader.

I enhver Shinson Hapkido-bevægelse er Chong (krop), Ki (livskraft) og Shin (ånd) repræsenteret. Det er oftest Chong (altså her selve teknikken) vi lægger mærke til. Men hvis vi kun bevæger os med muskelkraft, bliver kroppen hurtig træt og overanstrengt. Hvis teknikkerne derimod bliver udført sammen med åndedrættet og ånd, skal musklerne ’arbejde’ mindre, da en del af ’arbejdet’ overtages af den indre kraft (Ki).

Der er en grund til, vi siger ”Blik – Åndedræt – Teknik”, i denne rækkefølge. Kraften fra hjerte og ånd er den højeste energi og skal derfor altid stilles i første række. Derfor begynder alle bevægelser i Shinson Hapkido med blikket (dvs. at se med hjertet/ånden), hvor skal jeg hen? - altså hvad er mit mål? Derefter aktiveres Ki gennem åndedrættet og herefter udføres teknikken. Helt konkret vil det sige, at hvis f.eks. Gumi er ens mål, rettes blikket mod dette mål (Blik), herefter startes udåndingen, evt. gennem et KiHap (Åndedræt), dernæst bevæges f.eks. håndfladen frem og træffer Gumi (Teknik). Når aktionen udføres hurtigt ser det ud til at, blik, åndedræt, teknik er samtidige, men blikket kommer først, omend det kun er en tusindedel af et sekund før åndedrættet. Tydelig uharmonisk og ikke-nærværdende ser det ud, når en elev laver sin teknik, måske endda med KiHap, for først derefter at dreje hoved og se om han mon ramte målet. Eller som nogle begyndere også lejlighedsvis gør; laver teknikken, mens de ser på sidemanden om deres teknik er lig sidemandens. På disse måder er man ikke nærværende i situationen og opfylder ikke Blik-Åndedræt-Teknik-princippet.

Kroppen bliver ledsaget af hjertet, og bevæget med kraften fra åndedrættet. Sådan udføres alle teknikkerne i Shinson Hapkido, men princippet kan anvendes i alle bevægelser og hele livet. Hvis vi virkelig vil gøre vores liv og hverdag levende, må vi bevæge krop, hjerte og ånd sammen. Så kan livsenergien flyde godt, og vi får nok kræfter og mod til at få det bedste ud af vores liv.

Maumuro Umjigyora: at bevæge sig med hjertet.

Venligst
Bu-Sabomnim
Jørgen Løye Christiansen