Gigu Sul

Den oprindelige betydning af kampkunst

Vi siger ofte, at Shinson Hapkido ikke er en kampsport, men en kampkunst. Eller måske mere præcist, at kampkunst er en del af Shinson Hapkido. Kampsport og kampkunst er ikke det samme. Kampsport lægger vægt på præstationen, hvor teknikker (og måske medaljer) er målet. Kampkunst har ikke teknikker som mål. Her er teknikkerne kun et værktøj, altså et middel, til noget større. Man kan sige målet er at bygge et hus, ikke kun at blive god til f.eks. at save og hamre. Selvfølgelig er det godt at lære at save og hamre og kunne vurdere hvornår det ville være en fordel at bruge saven og hvornår det er en fordel at bruge hammeren, men målet i dette lille eksempel er stadig at få bygget et hus. Teknikkerne i Shinson Hapkido er et middel til at finde ud af hvem man virkelig er og at sætte menneskelighed og naturkærlighed i forgrunden.

En anden lille hverdagshistorie kan måske forklare dette. Hvis vi en dag har som mål at rengøre vores værelse, ville vi nok rydde op, støve af, lufte ud, støvsuge osv. Det er f.eks. ikke så vigtigt hvilken støvsuger vi har, eller om vi betjener maskinen med venstre eller højre hånd. Det vigtige er, at vi får værelset rengjort. Selvfølgelig er der opfundet forskellige hjælpemidler og teknikker, der kan gøre, at vi ender med et bedre resultat og måske også får værelset rengjort hurtigere.

I Shinson Hapkido er det, det ’indre værelse’ vi skal have rengjort, og jo der er gennem århundreder blevet udviklet teknikker, der er fordelagtige i vores vej mod målet. Disse teknikker er en del af det, der bedømmes, når man går til bælteprøver. Der er nok også rengøringskurser, hvor man bliver undervist i hensigtsmæssige måder at opvride klude på og tørre borde af osv.

Så populært kan siges, at kampsport ofte har den ydre kamp som mål, mens kampkunst har den indre åndelige kamp som mål. Vi skal frem for alt lære at overvinde vores egne “indre fjender” så som egoisme, angst, had, magtsyge og andre negative eller ukontrollerede tanker og følelser, som truer med at vælte vores indre stabilitet. Og nogle af hjælpemidlerne til dette er teknikker.

Selvfølgelig kan man i nødstilfælde bruge Shinson Hapkido til at beskytte og forsvare sig selv og andre med. Men Shinson Hapkido's egentlige mål er ikke blot at afværge vold, men at forebygge den helt. Med negative tanker, som had og lavt selvværd tiltrækker man ulykke og kan sætte en uheldig kædereaktion af aggression i gang hos sig selv og sine omgivelser. Men når vi giver slip på vores angst og begær, behøver vi heller ikke at kæmpe mere. Den der åbner sit hjerte, kan på forhånd opfange truende farer og nå at afværge eller undvige dem. Nogle af jer har måske hørt historier om, at folk der har meget lavt selvværd oftere kommer i problemer end dem med stort selvværd. Måske er der noget om det, at overfaldsmænd ubevidst hellere vil overfalde en person der ’kryber langs væggen’, end en person der udståler stort selvværd?

Kampkunst er som en stor skarp kniv. Den kan bruges til at skade andre eller den kan bruges til at tilberede et godt måltidmad til andre. I Shinson Hapkido skal kniven (dvs. teknikkerne) ikke bruges af os som en overfaldsmand ville gøre det, men som en kok ville gøre det.

Shinson Hapkido må kun bruges til formål, der fremmer menneskenes og naturens sundhed og vel, aldrig som et middel til vold! Målet med Shinson Hapkido er ikke kamp og berømmelse, men derimod et liv i sundhed, menneskelighed og fred.

Venligst
Bu-Sabomnim
Jørgen Løye Christiansen